WYBIERZ JĘZYK / CHOOSE LANGUAGE

język polski język angielski

Serdecznie witamy na stronie internetowej poświęconej hodowli świnek morskich rasy US Teddy. Jeżeli chcesz kupić młodą świnkę i/lub niezbędne do jej rozwoju kompleksowe wyposażenie (akcesoria dla świnek morskich, karmy dla świnek, suplementy diety) - trafiłeś idealnie. Dowiesz się również wszystkiego, co wiedzieć powinieneś/powinnaś, aby stać się profesjonalnym hodowcą i odpowiedzialnym właścicielem - znajdziesz tu szczegółowe informacje o świnkach jako o gatunku (rozmnażanie, rozwój młodych świnek, historia, umaszczenie, oswajanie, informacje o rasie US Teddy) a także fakty dotyczących żywienia, zdrowia, pielęgnacji, rozmnażania i głównych potrzeb świnek.Zapraszamy!

Welcome to our website about guinea pigs U.S. Teddy breeding. If you want to buy a young pig and/or complex equipment necessary for guinea pigs development (accessories for guinea pigs, fodder for pigs, dietary supplements) - it's the right place for you! You will also learn everything you need to know on how to become a professional breeder and a responsible owner - here you can find detailed information on the guinea pigs as a species (reproduction, development of young pigs, history, coat, taming, information on the U.S. Teddy breed) and facts about nutrition, health, care, breeding and main needs of guinea pigs.