Grzybica

Grzybica jest chorobą dotykającą wiele zwierzaków, w tym również niestety świnki morskie. Jest to częsta choroba świnek morskich, którą wywołują dermatofity trichophyton mentagrophytes v. mentagrophytes i pokrewne. U ludzi grzybicę wywołują te same rodzaje dermatofitów. Człowiek może zarazić się zatem grzybicą od zainfekowanej świnki morskiej. Grzybica jest całkowicie wyleczalna jednak do czasu wyleczenia należy ograniczać kontakt ze świnką oraz po każdym kontakcie z chorym zwierzakiem myć dokładnie ręce.

Czynniki sprzyjające zakażeniu grzybicą to sytuacje powodujące obniżenie odporności, np. stres, niewłaściwa dieta, upał, bardzo młody lub bardzo stary wiek.

objawy grzybicy

Ponieważ objawy grzybicy u świnek początkowo są zbliżone do zakażenia świerzbowcem oraz dlatego, że często te choroby występują równocześnie, leczenie przeprowadza się dwutorowo – najpierw zwalcza się świerzbowca, następnie podaje się leki przeciw grzybicy.

Grzybicę u świnek morskich leczy się stosując min.: Clotrimazol, Mikonazol, Terbiderm, Daktarin, Lamisilatt, Imaverol, Nizoral. Weterynarz może zalecić podawanie dodatkowych środków oraz przypisze właściwe dawki.

UWAGA: nie należy podawać świnkom morskim gryzeofulwiny.